Prof. Dr. MURAT DEVECİ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. MURAT DEVECİ

T: (0282) 250 2057

M muratdeveci@nku.edu.tr

W muratdeveci.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Bahçe Bitkileri
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ
Öğrenim Yılları: 1995-1999
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ
Öğrenim Yılları: 1994-1995
Tez:
Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ
Öğrenim Yılları: 1989-1993
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Fransızca:Orta
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAATT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ / BAHÇE BİTKİLERİ
2012-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ / BAHÇE BİTKİLERİ
2006-2012
Yrd. Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ / BAHÇE BİTKİLERİ
2000-2006
Arş. Gör. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ / BAHÇE BİTKİLERİ
1999-1999
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ / BAHÇE BİTKİLERİ
1994-1999
İdari Görevler
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ
2016-
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ
2016-
MYO/Yüksekokul Müdürü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU
2006-2010
MYO/Yüksekokul Müdürü TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU
2004-2006
Bölüm Başkan Yrd. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ
2001-2004
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Sebze Yetiştirme ve Islahı
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. DEVECİ M., TUĞCU D., Tuz Stresinin Yaprak Lahanada Yaprak Su Potansiyeli ve Bazı Yaprak Fizyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi., Akademia Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, ICAE - IWCB 2017, vol. 1, pp. 268-280, 2017.
Özgün Makale Researchbib Index, AcademicKeys, General Impact Factor,International Institute of Organized Research, Eurasian Scientific Journal Index, GoogleScholar, Asos Index, Journal Factor, EduIndex ve Copernicus index
2. DEVECİ M., CABİ E., ARIN L., YAVAŞ Ö., The Effect of Water Deficit on some Physiological Properties of Abelmoschus esculentus (L.) Moench cv. ”Sultani, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty (JOTAF), pp. 48-54, 2017.
Derleme Makale CABI, EBSCO, FAO AGRIS, INDEX COPERNICUS, TUBİTAK-ULAKBİM, Proquest
3. DEVECİ M., TUĞCU D., Değişik vejetasyon dönemlerine kadar uygulanan farklı tuz konsantrasyonlarının yaprak lahana (Brassica oleraceaevar. acephala)’ da meydana getirdiği bazı fizyolojik ve morfolojik değişikliklerin belirlenmesi, Akademik Ziraat Dergisi (Academic Journal of Agriculture), vol. 6, pp. 81-88, 2017.
Özgün Makale CAB Abstracts, TR-Dizin (ULAKBIM)
4. DEVECİ M., ARIN L., CABİ E., YAVAŞ Ö., Generatif Döneminde Su Kısıtı Uygulamalarının Bamyanın Bazı Morfolojik Özelliklerine Etkisi, Akademia Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, vol. 1, pp. 256-267, 2017.
Derleme Makale Researchbib Index, AcademicKeys, General Impact Factor,International Institute of Organized Research, Eurasian Scientific Journal Index, GoogleScholar, Asos Index, Journal Factor, EduIndex ve Copernicus index
5. DEVECİ M., TUĞRUL B., Ispanakta tuz stresinin yaprak fizyolojik özelliklerine etkisi, Akademik Ziraat Dergisi (Academic Journal of Agriculture), vol. 6, pp. 89-98, 2017.
Özgün Makale CAB Abstracts, TR-Dizin (ULAKBIM)
6. DEVECİ M., CABİ E., ARIN L., YAVAŞ Ö., The Effect of Water Deficit on some Physiological Properties of Abelmoschus esculentus (L.) Moench cv. "Sultani", Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, pp. 48-54, 2017.
Özgün Makale EBSCO
7. HERNANDEZ R., EGUCHI T., DEVECİ M., KUBOTA C., Tomato Seedling Responses under Different Percentages of Blue and Red Photon Flux Ratios Using LEDs and Cool White Fluorescent Lamps, Scientia Horticulturae, vol. 213, pp. 270-280, 2016.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
8. DEVECİ M., PITIR M., Effect of Water Deficiency on Physiological and Chemical Proporties of Pepper Grown in Greenhouse, Applied Ecology and Environmental Research, vol. 14, pp. 587-596, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded
9. DEVECİ M., CELİK A., The Effect of Different Water Defficiency on Physiological and Chemical Changes in Cape gooseberry Physialis peruviana L which were Grown in Greenhouse Conditions, Scientia Agriculturae, vol. 14, pp. 260-265, 2016.
Özgün Makale Google Scholar, ICI Journal Master List, İndex Copernicus, Road
10. DEVECİ M., BORA M., Biberin Farklı Vejetasyon Dönemlerinde Tuz Stresinin Meydana Getirdiği Morfolojik Değişikliklerin Belirlenmesi, Bahçe, vol. 45, pp. 180-185, 2016.
Özgün Makale Tübitak-Ulakbim, CAB
11. DEVECİ M., ÇELİK A., Farklı Su Kısıtlarının Yer Kirazında Meydana Getirdiği Morfolojik Değişikliklerin Tespiti, Bahçe, vol. 45, pp. 186-190, 2016.
Özgün Makale Tübitak-Ulakbim, CAB
12. DEVECİ M., Effect of Seedlings Development Some Physiological and Biochemical Properties of Cabbage Seedlings Grown atDifferent İrrigation Levels of The Plant Growth Promoting Rhizobacteria Application, KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM UNIVERSITY JOURNAL OF NATURAL SCIENCES, 2015.
Bilirkişi Raporu vb. DOAJ, DRJI, Agris, TUBİTAK ULAKBİM, Google scholar
13. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., DEVECİ M., Comparative Analysis of Vitamin C, Crude Protein, Elemental Nitrogen and Mineral Content of Canola Greens (Brassica napus L.) and Kale (Brassica Oleracea var. acephala), African Journal of Biotechnology, vol. 10, pp. 19385-19391, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
14. DEVECİ M., UZUN E., Determination of Phenolic Compounds and Chlorophyll Content of Spinach (Spinacia oleracea L.) at Different Growth Stages, Asian Journal of Chemistry, vol. 23, pp. 3739-3743, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
15. ARIN L., POLAT S., DEVECİ M., ŞALK A., Effect of different osmotic solutions on onion seed emergence, African Journal of Agricultural Research, vol. 6, pp. 986-991, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
16. DEVECİ M., DOĞRUCAN E. ., Effect of Late Planting Date of Broccoli Plants (Brassica Oleraceae var. italica) on Morphological Changes Which Were Grown in Field and in Greenhouse Conditions, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 12, pp. 2261-2266, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
17. DEVECİ M., DOĞRUCAN E., Effect of Late Planting Date on Plant Viability of Broccoli Plants (Brassica oleracea var. italica) Under Different Growing Conditions of Trakya Region, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 12, pp. 138-146, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
18. GAYTANCIOĞLU O., DEVECİ M., The Influence of Field Farming of Vegetable Crops Depending on Traditional Branches of Production on The Income of The Producers in Developing Countries: Turkey Trakya Region Example., Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 12, pp. 386-398, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
19. DEVECİ M., UZUN E., Uzun. Development of Leaf Nutrient Contents During Growth Period of Spinach (Spinacia oleracea L.) Cultivated in Different Growing Environments, Journal of Food, Agriculture & Environment, vol. 9, pp. 300-303, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
20. Deveci M., ARIN L., POLAT S., Cold Resistance of Kohlrabi Brassica oleraceae var gongylodes, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, vol. 11, pp. 147-158, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
21. DEVECİ M., ARIN L., POLAT S., Cold resistance of kohlrabi (Brassica oleracea var. gongylodes), Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 11, pp. 147-158, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
22. ERDEM Y., ARIN L., ERDEM T., POLAT S., DEVECİ M., OKURSOY H., GÜLTAŞ H. T., Crop water stress index for assessing irrigation schheduling of drip irrigated broccoli (Brassica oleracea L. var. italica), Agricultural Water Management, vol. 98, pp. 148-156, 2010.
Özgün Makale SSCI
23. DEVECİ M., AKSU G., The Effects of Freezing Temperatures That are Applied to Some Vegetable Seedlings from Brassicaceae Family on The Viability Ratio in Thrace, Journal of Environmental Protection and Ecology (ISI), vol. 11, pp. 76-82, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
24. ERDEM T., ARIN L., ERDEM Y., POLAT S., DEVECİ M., OKURSOY H., GÜLTAŞ H. T., Yield and quality response of drip irrigated broccoli (Brassica oleracea L. var. italica) under different irrigation regimes, nitrogen applications and cultivation periods, Agricultural Water Management (ISI), vol. 97, pp. 681-688, 2010.
Özgün Makale SCI
25. EKMEKYAPAR F., DEVECİ M., Dissipation of captan in soil and tomato plants in field conditions, Agrochimica, vol. 52, pp. 273-284, 2008.
Özgün Makale SCI-Expanded
26. ARIN L., AHMET S., DEVECİ M., POLAT S., Investigations on Yield and Quality of Kohlrabi Brassica oleraceae var gongylodes L in the Trakya Region of Turkey, TRAKYA UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCES, vol. 4, pp. 187-194, 2003.
Özgün Makale CABI
27. ARIN L., ŞALK A., DEVECİ M., POLAT S., Kohlrabi growing under unheated glasshouse conditions in Turkey, Acta Agriculturae Scandinavica Section B., vol. 53, pp. 38-41, 2003.
Özgün Makale SCI-Expanded
28. Deveci M., S. A., Tekirdağ Şartlarında Ispanak Yetiştiriciliğinde Farklı Ekim Zamanı ve Bitki Sıklığının Gelişme ve Verim Üzerine Etkisi, TRAKYA ÜNIVERSITESI TEKIRDAĞ ZIRAAT FAKÜLTESI DERGISI, vol. 4, pp. 1-10, 1995.
Özgün Makale
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. DEVECİ M., BORA M., Biberin farklı vejetasyon dönemlerinde tuz stresinin meydana getirdiği morfolojik değişikliklerin belirlenmesi, VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, cilt 1, ss. 131-131, 2015.
Özet Endekste taranmıyor
2. DEVECİ M., Çelik A., Farklı su kısıtlarının yerkirazında meydana getirdiği fizyolojik ve morfolojik değişikliklerinin tespiti, VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, cilt 1, ss. 133-133, 2015.
Özet Endekste taranmıyor
3. ARIN L., ŞALK A., DEVECİ M., POLAT S., Investigations on yield and quality of Kohlrabi (Brassica oleracea var. gongylodes L.) in the Trakya Region of Turkey, Trakya University Journal of Science, cilt 4, ss. 187-194, 2003.
Özgün Makale Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
4. Arın L., P. S., D. M., Domateste farklı meyve olum dönemleri ve tohum ayırma yöntemlerinin tohum verim ve kalitesine etkisi, Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi, cilt 1, 1996.
Özgün Makale
5. DEVECİ M., ŞALK A., Tekirdağ Şžartlarında Ispanak Yetiştiriciliğinde Farklı Ekim Zamanı ve Bitki Sıklığının Gelişme ve Verim Üzerine Etkisi, Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 4, ss. 1-10, 1995.
Özgün Makale Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. ARIN L., POLAT S., DEVECİ M., Domateste farklı meyve olum dönemleri ve tohum ayırma yöntemlerinin tohum verim ve kalitesine etkisi, Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 1996.
Araştırma Notu
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. DEVECİ M., EKMEKYAPAR F., Environmental Technologies: New Developments, I-Tech Education and Publishing - Deveci, M. and F. Ek, Bölüm: Environmental Problems Induced by Pollutants in Air, Soil and Water Resources, Yayın Yeri: I-Tech Education and Publishing, Editör: ÖZKARA GÜNGÖR E. Burcu , 2008.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ŞALK A. ., ARIN L., DEVECİ M., POLAT S., ÖZEL SEBZECİLİK, Yayın Yeri: Onur Grafik Matbaa ve Reklam, 2008.
Bilimsel Kitap
2. DEVECİ M., Botanik Ders Notları, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 2007.
Ders Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. DEVECİ M., TUGCU D., Effects of Salt Stress on Leaf Water Potential and some Leaf Physiological Characteristics in Kale, 2nd International Balkan Agriculture Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
2. DEVECİ M., PITIR M., The Effect of Different Water Deficiency on Morphological Characteristics of Pepper, 2nd International Balkan Agriculture Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
3. DEVECİ M., CABİ E., TUĞRUL B., Sem Taramalı Elektron Mikroskobu Metodu ile Farklı Tuz Stres Konsantrasyonları Altında Yetiştirilen Bazı Ispanak Çeşitlerinde Yaprak Epidermal Değişikliklerin Belirlenmesi, International Multional Multidisciplinary Congress of Eurasia (11.07.2016-13.07.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
4. DEVECİ M., BORA M., Değişik Vejetasyon Dönemlerine Kadar Uygulanan Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Biberde Meydana Getirdiği Fizyolojik Değişikliklerin Belirlenmesi, International Multional Multidisciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE 2016) (11.07.2016-06.07.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
5. DEVECİ M., PITIR M., Effect of Water Deficiency on Physiological and Chemical Properties of Pepper Grown in Greenhouse, III International Symposium on Organic Greenhouse Horticulture (11.04.2016-14.04.2016).
Özet bildiri
6. DEVECİ M., BAL U., Spray Applicatıon of Selected Substances Increases Cold Endurance of Broccoli (Brassica Oleraceae var. Italica)Seedlings, International Workshop on Greenhouse Environmental Control and Crop Production in Semi-Arid Regions (01.01.2008-).
Tam metin bildiri
7. DEVECİ M., ŞALK A., Investigations On the Effects of Some Chemical Applications on Frost Hardiness of Spinach, International Sympesium on Techniques to Control Salination for Horticultural Productivity, Workshop on Environmental Impact of Water Quality, Irrigation Practices, Soil Type and Crop Interactions (06.11.2000-07.11.2000).
Özet bildiri
8. POLAT S., DEVECİ M., ARIN L., ŞALK A. ., Effect of different mulches and planting spaces on the yield and development of iceberg lettuce grown in the glasshouse, 1 st International Meeting of Young Scientists in Horticulture (08.09.1998-10.09.1998).
Özet bildiri
9. ARIN L., POLAT S., DEVECİ M., TACIKAYAN S., Effect of seed priming on emergence and yield of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.), XXV. International Horticultural Congress (03.08.1998-07.08.1998).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. DEVECİ M., ÇELİK A., Farklı su kısıtlarının yerkirazında meydana getirdiği fizyolojik ve morfolojik değişikliklerinin tespiti, VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (25.08.2015-27.08.2015).
Poster
2. DEVECİ M., UYAN B., Değişik Vejetasyon Dönemlerinde Farklı Su Kısıtlarının Ispanakta Meydana Getirdiği Bazı Fizyolojik ve Morfolojik Değişikliklerin Belirlenmesi, Türkiy VI. Bahçe Bitkileri Kongresi (04.10.2011-08.10.2011).
Tam metin bildiri
3. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., DEVECİ M., Kanola (Brassica napus L.) Yeşilliklerinin sebze olarak kullanılabilirliği, Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (04.10.2011-08.10.2011).
Tam metin bildiri
4. DEVECİ M., AKSU G. ., Cruciferae Familyasındaki Bazı Sebze Fidelerine Uygulanan Donma Sıcaklıklarının, Fide Büyümesi ve Kalitesi Üzerine Etkileri, Uluslararası Katılımlı Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (27.04.2011-30.04.2011).
Tam metin bildiri
5. DEVECİ M., UZUN E., Ispanağin (Spinacia oleracea L.) Büyüme ve Gelişmesi Üzerine Farklı Yetiştirme Ortamlarının Etkisi, Uluslararası Katılımlı Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi (27.04.2011-30.04.2011).
Tam metin bildiri
6. YAKUPOĞLU G., DEVECİ M., Saray’da Toplanan Bazı Makro Mantarlar, Tekirdağ İli Değerleri Sempozyumu, Saray Değerleri Sempozyumu (14.10.2010-15.10.2010).
Tam metin bildiri
7. DEVECİ M., GAYTANCIOĞLU K., Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Namık Kemal Üniversitesi Saray Meslek Yüksekokulu Örneği, Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) Üniversite Sanayi işbirliği Ulusal Kongresi (08.05.2009-09.05.2009).
Tam metin bildiri
8. DEVECİ M., ARIN L., POLAT S., Quicstar F1’ ve ‘Rapidstar F1’ Alabaş (Brassica oleracea var. Gongylodes L.) Çeşitlerinin Özellikleri Üzerine Farklı Büyüme Dönemlerindeki Düşük Sıcaklığın Etkileri, Türkiye VI. Sebze Tarımı Sempozyumu (19.09.2006-22.09.2006).
Tam metin bildiri
9. ARIN L., POLAT S., DEVECİ M., ŞALK A. ., Soğan (Allium cepa L.) Tohumunun Optimum ve Düşük Sıcaklıklarda Çimlenmesi Üzerine Osmotik Çözelti Uygulamalarının Etkisi, Türkiye V. Sebze Tarımı Sempozyumu (21.09.2004-24.09.2004).
Tam metin bildiri
10. GAYTANCIOĞLU O., DEVECİ M., Trakyada Klasik Tarıma Alternatif: Tarla Sebzeciliği, 4.Tarım Ekonomisi Kongresi (06.09.2000-08.09.2000).
Tam metin bildiri
11. DEVECİ M., ŞALK A., İklim Dolaplarında Düşük sıcaklık Koşullarında Ispanakların Soğuğa Dayanıklılığının Saptanması Üzerine Araştırmalar, 6. Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Tekniği Kongresi (13.04.2000-14.04.2000).
Tam metin bildiri
12. DEVECİ M., ŞALK A., Bazı Kimyasal Madde Uygulamalarının Ispanakların Soğuğa Dayanıklılığına Etkisi Üzerinde Araştırmalar, Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (14.09.1999-17.09.1999).
Tam metin bildiri
13. DEVECİ M., POLAT S., ARIN L., ŞALK A., Domateste temel gübrelemenin ve yaprak gübresi uygulamalarının verim ve kalite özellikleri üzerine etkisi, Türkiye II. Sebze Tarımı Sempozyumu (28.09.1998-30.09.1998).
Tam metin bildiri
14. POLAT S., DEVECİ M., ARIN L., ŞALK A., Sera buzlu baş salata üretiminde farklı malç ve sıra üzeri mesafe uygulamalarının verim ve bitki gelişimi üzerine etkisi, Türkiye II. Sebze Tarımı Sempozyumu (28.09.1998-30.09.1998).
Tam metin bildiri
15. POLAT S., DEVECİ M. ., ARIN L., ŞALK A., Soğanda temel gübreleme ve yaprak gübresi uygulamalarının verim ve baş özellikleri üzerine etkisi, Türkiye II. Sebze Tarımı Sempozyumu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi (28.09.1998-30.09.1998).
Tam metin bildiri
16. DEVECİ M., POLAT S., ARIN L., ŞALK A., Tekirdağ şartlarında bazı F1 hibrit ve standart ıspanak çeşitlerinin gelişme ve verimlerinin karşılaştırılması, Türkiye II. Sebze Tarımı Sempozyumu (28.09.1998-30.09.1998).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. 10. Sebze Tarımı Sempozyum Kitabı, Yayın Yeri: Toprak Ofset, Editör.
Ulusal Kitap
2. Tekirdağ İli Değerleri Sempozyumu. Saray’ın Değerleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Yayın Yeri: Ege Basım, Editör (15.10.2010-).
Ulusal Kitap
Yayın Hakemlikleri
1. Rapid Communications in Mass Spectrometry, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI
2. JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Dergi CABI, DOAJ, EBSCO, FAO AGRIS, INDEX COPERNICUS, TUBİTAK-ULAKBİM, PROQUEST
3. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB Abstracts, AGRIS, Goole Akademik ve TÜBİTAK/ULAKBİM (Yaşam Bilimleri) Ulusal Veri Tabanlarına Girmektedir. Akademik Dizin, Araştırmax, EBSCO, ISC, DRJI, DOAJ (Directory of Open Access Journals) ve SCOPUS
4. Acta Horticulturae, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
5. Akademik Ziraat Dergisi, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi CAB Abstracts, TÜBİTAK-ULAKBİM
6. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM UNIVERSITY JOURNAL OF NATURAL SCIENCES, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
7. The Journal of Horticultural Science Biotechnology, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI
8. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB Abstracts, AGRIS, Goole Akademik ve TÜBİTAK/ULAKBİM (Yaşam Bilimleri) Ulusal Veri Tabanlarına Girmektedir. Akademik Dizin, Araştırmax, EBSCO, ISC, DRJI, DOAJ (Directory of Open Access Journals) ve SCOPUS
9. International Journal of Scientific and Technological Research (JSTR), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Google scholar, EBSCO HOST, DOAJ, Cite Factor, CiteSeer, Scribd, issuu, iijs
10. Turkish Journal of Agriculture -Food Science and Technology, Hakemlik Sayısı:4.
Uluslararası Dergi DOAJ, CiteFactor, INNO SPACE, INDEX COPERNICUS,BASE, TROVE, GIF, WorldCat, MIAR, DRJI, TUBITAK-ULAKBIM, IIJIF
11. Turkısh Journal of Agrıculture and Forestry, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
12. Acta Horticulturae, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SSCI
13. Journal of the Science of Food and Agriculture, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI
14. TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE & FORESTRY, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi SCI-Expanded
15. .
Ulusal Dergi Ulusal hakemli bilimsel veya mesleki dergi
Ulusal Projeler
1. Latin çiçeğinin (Tropaeolum Majus L.) Kurutulmasında Farklı Yöntemlerin Karşılaştırılması: KurutmaKinetiklerinin Ve Bazı Kimyasal özelliklerinin Değişimi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 02.12.2016-19.09.2017.
2. Değişik Vejetasyon Dönemlerine Kadar Uygulanan Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Yaprak Lahanada Meydana Getirdiği Fizyolojik Morfolojik ve Kimyasal Değişikliklerin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 01.03.2014-09.09.2016.
3. Degisik Vejetasyon Dönemlerine Kadar Uygulanan Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Biberde Meydana Getirdigi Fizyolojik, Morfolojik ve Kimyasal Degisikliklerin Belirlenmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 03.02.2014-01.06.2015.
4. Değişik Vejetasyon Dönemlerinde Farklı Su Kısıtlarının Ispanakta Meydana Getirdiği Fizyolojik, Morfolojik ve Kimyasal Değişikliklerin Belirlenmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 04.01.2010-03.01.2011.
5. Farklı Ortamlarda Yetiştirilen Ispanağın (Spinacia oleracea L.) Bazı Gelişme Dönemlerindeki Makro-Mikro Besin Elementleri İle Fenolik Madde İçeriklerinin Belirlenmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 01.01.2008-01.01.2010.
6. Bitki-Toprak-Atmosfer Ölçümlerini Kapsayan Sulama Teknolojilerinin Brokkoli (Brassica Oleracea L. var. İtalica) Tarımında Kullanım Olanaklarının Araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2008-01.01.2009.
7. Osmatik Çözelti Uygulamalarının Soğan Tohumlarında Çimlenme, Çıkış ve Verim Üzerine Etkisi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2002-01.01.2002.
8. Alabaşın (Brassica oleracea var.gongylodes) Soğuğa Dayanıklılığı, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 01.01.2002-01.01.2002.
9. Trakya’da Tarla Sebzeciliğinin Genel Durumu ve Ekonomik Sorunları Üzerine Bir Araştırma, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2001-01.01.2001.
10. Tekirdağ Şžartlarında Alabaş (Brassica oleracea var. gongylodes) Yetiştiriciliği, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2001-01.01.2001.
11. Bazı Kimyasal Madde Uygulamalarının Ispanakların Soğuğa Dayanıklılığına Etkisi Üzerinde Araştırmalar, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.1999-01.01.1999.
Ödüller
1. Crop water stress index for assessing irrigation scheduling of drip irrigated broccoli (Brassica oleracea L. var. italica), TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYT- 247189), Türkiye, 2011.
2. Yield and quality response of drip irrigated broccoli (Brassica oleracea L. var. italica) under different irrigation regimes, nitrogen applications and cultivation periods".Agrıcultural Water Management, Cilt: 97, No: 5, Sf: 681-688.", TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYT-222883), Türkiye, 2011.
Sanatsal Faaliyetler
1. Türkiyenin Kuzugöbekleri Resim Sergisi, Yer:Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dekanlık Binası, Düzenleyenler:Doç. Dr. Murat DEVECİ, Doç. Dr. Evren CABİ, 12.12.2016-13.12.2016.
Özgün
2. YENİLEBİLİR MANTARLAR ÇALIŞTAYI, Yer:Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Dekanlık Konferans Salonu, Düzenleyenler:Doç. Dr. Murat DEVECİ Doç. Dr. Evren CABİ, 12.12.2016-12.12.2016.
Özgün
Üyelikler
Ulusal Bahçe Bitkileri Derneği, Üye, 2007-.
ISHS (International Society for Horticultural Science), Üye, 1999-.
BENA (Balkan Environmental Association), Üye, 1998-2011.
Katıldığı Kurslar
ERASMUS STAFF MOBILITY FOR TEACHINGMOBILITY AGREEMENT, Yer:University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Cluj”, 17.05.2015-22.05.2015.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
Yenilebilir Mantarlar Çalıştayı, Yer:Namık Kemal Üniversitesi, 12.12.2016-12.12.2016.
YÖK Yurtdışı Araştırma Bursu, Yer:Controlled Environment Agriculture Center, Arizona University, 31.03.2014-01.07.2014.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
3rd. ASM International Congress of Agriculture and Environment, Yer:Akdeniz Universitesi, 16.11.2017-18.11.2017.
2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS, Yer:TEKİRDAĞ, 16.05.2017-18.05.2017.
III International Symposium on Organic Greenhouse Horticulture, Yer:İZMİR, 11.04.2016-14.04.2016.
1st International Meeting of Young Scientists in Horticulture- LEDNİCE/ÇEK CUMHURİYETİ.
3. International Symposium on Organic Greenhouse Horticulture-IZMIR/TURKIYE.
6. Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Tekniği Kongresi- ADANA/TURKIYE.
III. Ulusal Meslek Yüksekokulları Müdürler Toplantısı- ADANA.
II. Sebze Tarımı Sempozyumu- TOKAT.
II. Ulusal Meslek Yüksekokulları Müdürler Toplantısı- MUĞLA.
International Multidisciplinary Congress of Eurosia-ODESA/UKRAYNA.
International Symposium on Techniques to Control Salination for Horticultural Productivity-ANTALYA/TURKIYE.
ISHS International Workshop on Greenhouse Environmental Control and Crop Production in Semi-Arid Regions- TUCSON, ARIZONA /ABD.
I. Ulusal Meslek Yüksekokulları Müdürler Toplantısı- NEVŞEHİR.
IV. Sebze Tarımı Kongresi- BURSA.
IV. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu- İZMİR.
IX. Sebze Tarımı Sempozyumu- KONYA.
Menagement and Sustainable Protection of Environment-ALBA LULIA/ROMANYA.
New Challenges in Digital Communications- VLORA/ ARNAVUTLUK.
Sustainable Development In Southeast Europe-TEKİRDAG/TURKİYE.
Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi- ANKARA.
Türkiye VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi- ÇANAKKALE.
Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi- ŞANLIURFA.
VII. Sebze Tarımı Sempozyumu- VAN.
VI. Sebze Tarımı Sempozyumu- KAHRAMANMARAŞ.
V. Sebze Tarımı Sempozyumu- ÇANAKKALE.
V. Türkiye Ulusa Bahçe Bitkileri Kongresi-ERZURUM.
XI. Sebze Tarımı Sempozyumu- ORDU.
X. Sebze Tarımı Sempozyumu- TEKİRDAĞ.
XXV. International Horticultural Congress- BRÜKSEL/BELÇİKA.